isefjaer1
Her ligger vi en kald regntung sommer ved Hestholmen langt inne i Isefjærfjorden
som går nordvestover fra Blindleia.
N58 10,55 E08 13,22

tilbake Tilbake