bassholmen
Museet på Bassholmen har båter på sjøen som en faktisk kan få låne.
N58 14,5 E11 30,35

tilbake Tilbake