bass4
Museet på Bassholmen har en flott utstilling av båter og utstyr, her var det noe norskt også!
N58 14,5 E11 30,35

tilbake Tilbake