dyron_n
Her ligger vi helt innerst i havnen langs bryggen. Huset midt på er serviceanlegget med flotte dusjer.
Det er også vaskemaskin og mulighet for oppvask med varmt vann.
N57 55,8 E11 36,4

tilbake Tilbake