islandsberg
Det beryktede havstykket ved Islandsberg i bakgrunnen, sett fra Hermanö ved Gullholmen.
N58 11,91 E11 24,03

tilbake Tilbake