japp_skilt
Her ligger vi fortøyd langs fjellet, altså ikke noe anker i kabelen.


tilbake Tilbake