Historien om aktivitetene og folkene fortsetter . . .

uthus
I det samme området ble det ved århundreskiftet satt opp en sag drevet av en lokomobil. Dette sagbruket ble omkring 1910 også benyttet til å skjære tømmer fra Kvitsjøen og Arkangelskområdet.

I 1952 ble skogen taksert og det ble utarbeidet en driftsplan. I årene 1952 - 1975 ble det avvirket til salg ca. 2000kbm.

Kommersøya har sammen med Gåserompa skiftet eier mange ganger, og har tilhørt kronen og grevskapet Wedel Jarlsberg. Han ble eier i 1690 årene og solgte den i 1764. I 1878 ble øya kjøpt av G. R. Wankel, godseier og
industriorganisator på Kambo ved Moss, hvor han drev mønsterbruk og kalkbrenneri. Øya var i Wankelfamiliens eie til 1915. da øyene ble kjøpt av Christiania Portland og Cementfabrik (nå Norcem).

10/9 1973 sjøtet A/S Christiania Eiendomsselskap eiendommen Marmorøen (Kommersøen), gnr.143 bnr. 2 sammenslått med brn.3, 5, 6 og 7 i Sande kommune til Sande og Holmestrand kommuner i fellesskap for en kjøpesum på 1 mill. kr. A/S Norcem beholdt br. 8 på 52 da. på (søndre del av øya) og forbeholdt seg rett til å bygge 15 hytter.
Dessuten forbeholdt de seg rett til tilbakekjøp hvis det engang i fremtiden be behov for å utnytte kalkstensforekomstene.

Kommunene og miljødepartementet anså overenskomsten god fordi friluftsinteressene på øya derved skulle være sikret for nærmeste fremtid.

I 2002 spøkte det imidlertid for frilufts-interessene. Da ble det nemlig foreslått å legge en ny containrehavn for Øslandet på Kommersøya!

Se neste side!
<< --- Forrige side   Neste side --->>