Med ''gamle dagers'' kart var det ikke rart at det gikk galt i mørke høst og vinternetter med storm og, sjø og støm langs kysten. Og med antall fartøyer under seil på topp i perioden 1870 - 1880, var det ikke rart at det ble mange forlis med de spesielle stormene som oppsto i den perioden. Se den meget spesielle kurven på bildet til høyre.

statistikk
kart
bla tilbake
Bla tilbake
bla om
Bla om