fredrikstad1
Fremdeles i Fredrikstad, men skiltet med ''P Automat'' var nok for bilene.
N59 12,5 E 10 56,4

tilbake Tilbake