svane1
Svaner som kommer og tigger mat er det alltid nok av når en er ute med båt

tilbake Tilbake