Frekvenser for maritime DGNSS ref. stasjoner i Skagerrak/Kattegat iht IALA dokument, gjeldende etter 19/9-01, da en større frekvensendring ble utført i Europeisk maritim sektor. NB! Alle sender nå med baudrate 100bps.
Stasjonsnavn Land og sted Posisjon Frekvens (Khz) Sender ID Rekkevidde
(Nm)
Meldings type
Lista Norge, Sørlandet N58° 06,5´
E06° 34,2´
304,0 503 162 1,2,3,5,6,7,16
Færder Norge, Oslofjorden N59° 01,6´
E10° 31,5´
310,5 500 162 1,2,3,5,6,7,16
*1)
Hjortens udde Sverige, Väneren N58° 38´
E12° 40´
302,0 467 68 3,6,9,16
Göteborg Sverige, Göteborg N57° 37´
E11° 59´
296,5 469 130  
Kullen Sverige, Hälsingborg N56° 18´
E12° 27´
293,0 466 130 3,6,9,16
Skagen Danmark, Skagen N57° 45´
E10° 35´
296,0 453 100 3,6,7,9,16
Hammer odde Danmark, Bornholm N55° 18´
E14° 46´
289,5 451 178 3,6,7,9,16
Blåvandhuk Danmark, Esbjerg N55° 34´
E08° 05´
290,0 452 150 3,6,7,9,16
Helgoland Tyskland, nord for Cuxhaven N54° 11´
E07° 53´
298,5 491 154 3,6,9,16
Wüstrow Tyskland, nordøst kysten N54° 20´
E12° 23´
308 490 154 3,6,9,16

Meldingstype Meldings innhold
1, 2, 9 Korreksjonsdata
3 Posisjon til referansestasjonen (x, y og z koordinater)
5 Info om helsetilstanden til en satellitt
6 Null melding
7 Almanakk for radiofyret, frekvens, posisjon ol.
16 Spesialmeldinger (i ASCII)

*1) Meldingstype 9 til uttesting på Færder.