For printervennlig versjon (pdf), klikk her

Norsk bruk av internasjonale frekvenser for maritim mobil radiotjeneste i frekvensbåndene mellom 156 og 174 MHz (VHF)
Kanal-
nummer
Sendefrekvenser
(MHz)
Skip til
Skip
(Simplex)
Havnetjenester i
trange farvann
Dirigering av fartøy Kystradio
(Duplex)
Skips-
stasjon
Kyst-
stasjon
Simplex Duplex Simplex Duplex Telefoni Datatrafikk
Utlandet: Telefoni
  60 156,025 160,625     x   x x  
1   156,050 160,650     x   x x  
  61 156,075 160,675             x
2   156,100 160,700             x
  62 156,125 160,725             x
3   156,150 160,750           x  
  63 156,175 160,775           x  
4   156,200 160,800             x
  64 156,225 160,825           x  
5   156,250 160,850           x  
  65 156,275 160,875           x  
6   156,300   x            
  66 156,325 160,925     x   x x  
7   156,350 160,950     x   x x  
  67 156,375 156,375 x x   x      
8   156,400   x            
  68 156,425 156,425   x   x      
9   156,450 156,450 x x   x      
  69 156,475 156,475 x x   x      
10   156,500 156,500 x x   x      
  70 156,525 156,525 Kallekanal, bare for DSC
11   156,550 156,550   x   x      
  71 156,575 156,575   x   x      
12   *1)   156,600 156,600   x   x x    
  72 156,625   x            
13   *2)   156,650 156,650 x x   x      
  73 156,675 156,675 x x   x      
14   *1)   156,700 156,700   x   x      
  74 156,725 156,725   x   x      
15   156,750 156,750 x x   x      
  75     Guard band, 156,7625 - 156,7875 MHz
16   156,800 156,800 Nød, haster og kalling
  76     Guard band, 156,8125 - 156,8375 MHz
17   156,850 156,850 x x   x      
  77 156,875   x            
18   *3,5)   156,900 161,500     x   x    
  78 156,925 161,525     x   x x  
19   *3,5)   156,950 161,550     x   x    
  79 156,975 161,575     x   x x  
20   157,000 161,600     x   x x  
  80   *3,5) 157,025 161,625     x   x    
21   157,050 161,650     x   x x  
  81 157,075 161,675     x   x x  
22   157,100 161,700     x   x x  
  82 157,125 161,725             x
23   157,150 161,750           x  
  83 157,175 161,775             x
24   157,200 161,800           x  
  84 157,225 161,825             x
25   157,250 161,850           x  
  85 157,275 161,875             x
26   157,300 161,900           x  
  86 157,325 161,925             x
27   157,350 161,950           x  
  87   *4) 157,375 157,375 x           x
28   157,400 162,000           x  
  88   *4) 157,425 157,425 x           x

Forklaring:     *1) Havnetjeneste,   *2) Lostjeneste,   *3) Trafikksentraler,   *4) Eldre enheter: duplex, nye mottakere simplex skip/skip. Mottaksfrekvensen 161,975MHz og 162,025MHz brukes nå til AIS,   *5) Fungerer som simplex med evt. repeater

Ekstra kanaler for fritidsfartøyer Ekstra kanaler for fiskefartøyer
Kanalnummer Sendefrekvens
(MHz)
Skip til skip Kanalnummer Sendefrekvens
(MHz)
Skip til skip
L1 155,500 x F1 155,625 x
L2 155,525 x F2 155,775 x
L3 155,650 x F3 155,825 x

 

Kanaler for trafikk skip til skip (enfrekvens)
Kanal-
nummer
Anmerkninger
6 Brukes mye av yrkesfartøy, men åpen for alle
8 ----- '' -----
72 Brukes mest av fritidsbåter, men åpen for alle
77 ----- '' -----
87 Generell skip/skip (kun nyere enheter)
88 Generell skip/skip (kun nyere enheter)
L1 Kun for fritidsbåter
L2 Kun for fritidsbåter, anbefalt for oppkall
L3 Kun for fritidsbåter
F1 Kun for fiskebåter
F2 ----- '' -----
F3 ----- '' -----
9 Kan benyttes i områder der kanalen ikke er i bruk for havnetjeneste ol.
10 ----- '' -----
15   *6) ----- '' -----
17   *6) ----- '' -----
67 ----- '' -----
69 ----- '' -----
73 ----- '' -----

Forklaring:     *6) Kan brukes internt ombord med 1watt sendestyrke
 

Arbeidskanaler kystradio telefoni (tofrekvens)
Kanal-
nummer
Norge Utlandet
1 x x
2   x
3 x x
4   x
5 x x
7 x x
20 - 28 x x
60 x x
61 - 62   x
63 - 65 x x
78 - 81 x x
82 - 86   x
Kanaler for annet bruk
Kanal-
nummer
Anmerkninger En-
frekvens
To-
frekvens
12, 14 Havnetjeneste x  
13 Lostjeneste x  
18, 19, 71, 80 Trafikksentraler   *5)   x
2, 4, 61, 62
82 - 86
Datatrafikk
I utlandet: telefoni via kystradio
  x
70 DSC-kanal x  
15, 17 Internt ombord med 1Watt x  

Forklaring:     *5) Fungerer som simplex med evt. repeater

Valid HTML 4.01! Valid CSS!             For printervennlig versjon (pdf), klikk her