Ytre del av båthavnen

Ganske fullt på gjesteplassene

Her var det ikke mange båtene på besøk

Og så senket vinterstillheten seg over båtplassen
tilbake Tilbake